อัพเดทข้อมูล พรรคการเมือง นักการเมือง ข่าวการเมือง ที่น่าสนใจ
จุดแรกที่ไปคือชุมชนและสหกรณ์เคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร พร้อมผู้สมัคร ส.ส. ดร.ประพนธ์ เนตรรังษี จุดที่สองคือชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ พร้อมผู้สมัคร ส.ส. สุรชาติ เทียนทอง คนทำงานจริงไม่ทิ้งพื้นที่ และจุดที่สามไปร่วมงานน้ำชาการกุศล “รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลอิสลามวังใหญ่” ที่มัสยิดวังใหญ่ เขตบางกะปิ พร้อมผู้สมัคร ส.ส.ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส และเขตสะพานสูง ผู้สมัครส.ส. วิตต์ ก้องธรนินทร์ จุดที่ไปในถือเป็นพื้นที่ที่หน่อยมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะล้วนเป็นพื้นที่ที่หน่อยเคยทำงานให้พี่น้องในตำแหน่ง ส.ส. ในช่วงที่หน่อยเริ่มต้นการทำงานการเมืองเมื่อ 27 ปีที่แล้ว ถือเป็นพื้นที่แจ้งเกิดทางการเมืองของหน่อย มาครั้งนี้พี่น้องยังให้การต้อนรับหน่อยอย่างอบอุ่น ยังได้รับความรักความเมตตาเป็นกันเองเหมือนญาติมิตรเช่นเคยค่ะ ผู้นำชุมชนและพี่น้องหลายคนที่เข้ามาพูดคุยกับหน่อยในวันนี้ ต่างสะท้อนปัญหาความทุกข์ให้หน่อยรับฟัง ปัญหาสองเรื่องใหญ่ที่สร้างความทุกข์ให้กับคนในชุมชน คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง จากการไม่มีที่ทำมาค้าขายเป็นหลักแหล่งอย่างถูกกฎหมาย และปัญหามลพิษจากฝุ่นทั่วเมืองซึ่งกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องอย่างมาก เมื่อพูดถึงประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชน พี่น้องหลายคนคงจำได้ว่าในอดีตสมัยที่รัฐบาลไทยรักไทยเคยบริหารประเทศ ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องในชุมชนหลายแห่ง จนเกิดเป็นโครงการ 'บ้านมั่นคง' ที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการสร้างของชุมชนเข้มแข็ง หลักคิดพื้นฐานของโครงการ 'บ้านมั่นคง' คือมุ่งสร้างทรัพย์สินใหม่และสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนใน 3 ด้านไปพร้อมกัน คือ ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านอาชีพ และความมั่นคงด้านสุขภาพกับคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันพี่น้องประชาชนต้องประสบกับความทุกข์เพราะถึงแม้จะมีบ้านอยู่อาศัย แต่ขาดความมั่นคงทางอาชีพเลี้ยงปากท้องและคุณภาพชีวิต จากความไม่เป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการปัญหาเศรษฐกิจและปัญหามลพิษฝุ่นทั่วเมืองของผู้มีอำนาจ วันนี้หน่อยรับปากกับพี่น้องทุกคนว่า หากพรรคเพื่อไทยได้มีโอกาสกลับมาทำงานให้กับพี่น้องอีกครั้ง เราจะรีบดำเนินการแก้ไขทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหามลพิษจากฝุ่นที่กระทบคุณภาพชีวิตของพี่น้องอย่างเร่งด่วนอย่างมืออาชีพ ดังที่เราเคยทำสำเร็จมาแล้วทุกครั้งในอดีต หน่อยสัญญาว่าพวกเราคนทำงานพรรคเพื่อไทย จะทุ่มเทแรงใจและแรงกายอย่างเต็มที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง เพราะหัวใจของพวกเราคือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเสมอค่ะ ผลิตโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้
ศูนย์รวมข้อมูลพรรคการเมือง นักการเมือง สื่อการเมือง องค์กรการเมือง การเลือกตั้ง ข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของการเมืองประเทศไทย
ศูนย์รวมข้อมูลพรรคการเมือง พรคคการเมืองใหม่ นักการเมือง และข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ของการเมืองประเทศไทย